Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu masarniaskurpie.com
 
W związku z ustawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w skrócie nazwane RODO. Celem regulacji i wyjaśnienia polityki prywatności użytkownikom naszej strony internetowej wykonanej przez Leszek Smyk SWPROJEKT przedstawiamy ujednolicone zasady przejrzystości i przetwarzania danych oraz zapewnienia o ich bezpieczeństwie:
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zasady stosowania plików „Cookies” Użytkowników korzystających ze strony internetowej masarniaskurpie.com zwanej dalej stroną internetową.
2.       Korzystając ze strony internetowej Użytkownik zapoznaje się z wszystkimi zasadami i wyraża akceptację niżej opisanej „Polityki prywatności”.
3.       Administratorem wszystkich danych zgromadzonych na stronie internetowej
oraz pozostałych podstronach serwisu jest właściciel firmy
4.       Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
5.       Dbałość o bezpieczeństwo danych i szacunek do prywatności zapewnia  m.in. nowoczesny serwer.
6.       Wszystkie dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej traktuje się jako poufne i nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.
7.        Dane osobowe przetwarza się za  zgodą wyrażaną  przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
8.       Dane są zbierane i przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz odpowiedzi na nurtujące Użytkownika pytania.
9.       Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe klienta pracownikom oraz firmom świadczącym usługi dla Administratora. Mogą to być między innymi: biuro rachunkowe, podmiot realizujący płatności elektroniczne i przelewy, odpowiedzi na zapytanie ofertowe, faktury itp.
10.    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
11.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
12.    Wszystkie dane zawarte w formularzu  są udostępniane osobie fizycznej, która je tam umieściła. Ma ona również prawo do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 
COOKIES
 
1.       Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować wyższy standard dotyczący wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy celem optymalizacji działań.
2.       Strona automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową. W tym procesie  pliki cookies przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
3.       Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, typu systemu operacyjnego, adresy strony odsyłającej dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4.       Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest gromadzenie informacji do statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań Użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.
5.       Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.
6.       Nie udostępniamy pozyskanych danych osobowych innym podmiotom,
z wyjątkiem wniosku  sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Informuje prawie do zmian w „Polityce prywatności” serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz innowacje naszego serwisu internetowego.
2.      O wszystkich zmianach nasi klienci będą informowani na bieżąco.
3.      W naszym Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne regulaminy i zasady „Polityki prywatności”.
4.       Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie danych, powinien niezwłocznie opuść stronę internetową.
5.       W razie wątpliwości, chęci zadania jakichkolwiek pytań lub wyrażenia opinii i uwag, prosimy pisać pod adres: smyk_l@wp.pl.